Danmark har ikke brug for politisk fnidder og polarisering

Danmark har brug for stabilitet i en ustabil verden. For en ny regering henover midten, der tænker nyt og tager ansvar.

Jeg gik ind i politik for at gøre Danmark grønt

Det er en bunden opgave for vores generation at gøre noget ved klimaet og ved det katastrofale tab af arter og natur. Jeg har været en drivende kraft i alle større grønne forlig siden 2001, og nu vil jeg insistere på at fuldføre projektet hurtigt – også af hensyn til vores sikkerhed og energiforsyning.

Lad os styrke samarbejdet i Europa

Verden vokser, og i den nye verdensorden ser jeg EU og NATO som garant for vores sikkerhed, og EU som garant for vores velstand og klimapolitik. Samtidig er EU nøglen til en anstændig flygtningepolitik og kontrollabel migration.

Vores børn skal føle sig trygge

Det er vor tids største paradoks, at vi aldrig har været rigere, mens vores børn aldrig har haft det dårligere. Derfor kæmper jeg og mit parti for at løfte de tidlige og forebyggende indsatser gennem et massivt løft af både vores daginstitutioner, skoler, erhvervsskoler, gymnasier og videregående uddannelser. Vi starter med at løfte både pædagog,- og læreruddannelserne, så vi kan få de nødvendige medarbejdere med det rigtige faglige niveau. Samtidig ønsker vi at nedsætte en trivselskommission, der skal nå til bunds i årsagerne til mistrivsel og finde nye løsninger.

Vi skal fremtidssikre Danmark

Vi har skabt et af verdens bedste samfund, og det kræver ansvarlig økonomisk politik at bevare det. Jeg vil styrke vores samfund gennem langsigtede reformer, der kan vaccinere os mod kriser og fremtidssikre Danmark. Især handler det om at komme ud af inflationen ved at satse på energieffektivitet og billig grøn energi og om at skaffe den nødvendige arbejdskraft, både i den offentlige og private sektor.

Lad os bruge dansk udenrigspolitik til at styrke den danske model i verden og i Europa.

Vi kæmper bedst for klimaet, for freden, for demokrati og menneskerettigheder sammen med vores europæiske familie. Det er også her, vi kan skabe en Marshallplan for Afrika, der kan give et værdigt liv til flere og forebygge ukontrollabel migration.

Du kan læse meget mere om mine lokale, nationale og internationale mærkesager på denne hjemmeside.

I oktober 2018 udgav jeg bogen ”Lad os mødes på Midten”. Den præsenterer min samlede politiske vision, der dækker alle væsentlige politikområder, ligesom den taler for mere politisk samtale og mindre politisk fnidder. Du kan købe bogen her eller læse forordet her. De vigtigste pointer fra bogen kan du finde her på siden. Skriv gerne hvis du har kommentarer eller spørgsmål!

Om Martin

Jeg er født i 1966 og opvokset på Krogerup Højskole, gik på Humlebæk Kommuneskole og blev i 1985 samfundssproglig student fra Helsingør Gymnasium. Herefter arbejdede jeg i Bikuben og tog på en længere rejse i Sydamerika for at starte på Roskilde Universitetscenter, hvor jeg var aktiv i studenterpolitik og redaktør på universitetsavisen.

I 1993 færdiggjorde jeg min uddannelse som cand.comm med historie som andet fag.Siden da har jeg været vidt omkring i både det private erhvervsliv og i civilsamfundet. Jeg har bl.a. arbejdet som informationschef i Kommunernes Forsikring, som informationschef og vicegeneralsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke, og som rådgiver hos RelationsPeople.

I 2001 blev jeg første gang valgt til Folketinget for Radikale Venstre og sad i perioden 2001-2007, hvor jeg bl.a. var klima-, energi-, miljø-, social-, fødevarer-, og trafikordfører.

Fra 2008-11 var jeg medstifter og arbejdende formand for Danmarks grønne tænketank CONCITO. Jeg stoppede mit virke her, da jeg i oktober 2011 fik et opkald fra Margrethe Vestager med tilbuddet om at blive klima-, energi- og bygningsminister. I februar 2014 overtog jeg posten som udenrigsminister, som jeg bestred indtil SR-regeringen faldt i juni 2015.

I 2015 blev jeg igen valgt til Folketinget i Nordsjællands storkreds, nærmere bestemt i Allerød og Rudersdalkredsen, hvor jeg også er opstillet nu. Udover at være nu 1. næstformand for Radikale Venstres folketingsgruppe er jeg Udenrigsordfører, forsvarsordfører, udenrigsordfører, fiskeri,- og havmiljøordfører og ordfører for Arktis, Grønland og Færøerne. Derudover er jeg formand for Udenrigspolitisk Nævn i Folketinget

Politik fylder meget, men ikke alt i mit liv. Jeg forsøger også at bruge tid på initiativer uden for Christiansborg, både for at holde mine egne øjne åbne for samfundet og for at åbne Borgen for flere tanker. Jeg har netop været medstifter af Det Politiske Akademi, der er et tværpolitisk initiativ, der skal tiltrække flere gode folk til politik – og som jeg pt også er formand for.  Ligeledes har jeg brugt tid på at udvikle det internationale plot i den sidste sæson af TV serien Borgen i tæt samarbejde med Adam Price, der er seriens skaber og forfatter.

Jeg bor i Brønshøj med min skønne hustru Astrid, og har med hende døtrene Ida og Marie  samt en stor datter Barbara fra mit første ægteskab. Min bedste tid har jeg med dem, mine venner og øvrige familie – især hvis jeg får lov at lave noget god mad til dem og hygge mig med et glas vin.

Gå til CV
Gå til Billeder

Har du spørgsmål af pressekarakter?
Kontakt Radikale Venstres pressemedarbejdere

Har du spørgsmål til min kampagne?
Kontakt min personlige assistent, Marius Aggerholm, tlf.: +45 3337 4782 marius.aggerholm@ft.dk

Kampagneansvarlig Elvira  Zachariasen, tlf.: +45 2993 8393, elviramillenz@gmail.com