Giv et grønt Danmark videre

Lad os mødes på Midten

Vi har skabt et af verdens bedste samfund. Det er bygget på en unik tradition for at mødes på den politiske midte og give et bedre samfund videre i fællesskab. Men i dag er dialog afløst af polemik, og alt for mange har travlt med at grave grøfterne dybere. Jeg ønsker at bygge bro og bruge din stemme til at samle Danmark om de nødvendige forandringer inden for de områder, der betyder mest for vores børn: Klima, uddannelse og migration.

Lad os gå grønt
Jeg gik ind i politik for at gøre Danmark grønt. Det er en bunden opgave for vores generation at gøre noget ved klimaet, for vi er den sidste, der kan gøre det. Vi er godt på vej, men der er langt igen. Jeg har været med på hele rejsen, og jeg vil insistere på at fuldføre projektet.
Vi kan oven i købet tjene på det. Om få år kommer al el og varme fra billig vedvarende energi, og allerede i dag udskibes hver fjerde vindmølle i verden fra Esbjerg Havn. Det er jeg stolt af! Det er den samme grønne revolution, vi skal lave inden for landbrug og transport.

Lad os gøre Danmark klogere
Da jeg var udenrigsminister, blev jeg ofte spurgt: ”Hvordan bærer I danskere jer ad med at være et af verdens lykkeligste, rigeste, mest lige og mest demokratiske folk?”
Jeg tror, det vigtigste svar er den uddannelse, vi giver vores børn og unge. De lærer at tænke selv og sige deres mening højt. Derfor kæmper jeg imod at ensrette vores undervisning og imod de massive besparelser på vores daginstitutioner, skoler, erhvervsskoler, gymnasier og videregående uddannelser.
Vi har aldrig været rigere. Der skal ikke skæres på vores børn.

Lad os gøre en forskel i verden
Vi skal bruge dansk udenrigspolitik til at styrke den danske model i verden og i Europa. Vi kæmper bedst for klimaet, for freden, for demokrati og menneskerettigheder sammen med vores europæiske familie. Det er også her, vi kan skabe en Marshallplan for Afrika, der kan give et værdigt liv til flere og forebygge ukontrollabel migration. Det vil samtidig gøre det muligt at behandle alle børn i Danmark ordentligt.
Også dem, der bor på Sjælsmark.

 

 

 

I oktober 2018 udgav jeg bogen ”Lad os mødes på Midten”. Den præsenterer min samlede politiske vision, der dækker alle væsentlige politikområder, ligesom den taler for mere politisk samtale og mindre politisk fnidder. Du kan købe bogen her eller læse forordet her. De vigtigste pointer fra bogen kan du finde her på siden. Skriv gerne hvis du har kommentarer eller spørgsmål!

Om Martin

Jeg er født i 1966 og opvokset på Krogerup Højskole, gik på Humlebæk Kommuneskole og blev i 1985 samfundssproglig student fra Helsingør Gymnasium. Herefter arbejdede jeg i Bikuben og tog på en længere rejse i Sydamerika for at starte på Roskilde Universitetscenter, hvor jeg var aktiv i studenterpolitik og redaktør på universitetsavisen.

I 1993 færdiggjorde jeg min uddannelse som cand.comm med historie som andet fag.

Siden da har jeg været vidt omkring i både det private erhvervsliv og i civilsamfundet. Jeg har bl.a. arbejdet som informationschef i Kommunernes Forsikring, som informationschef og vicegeneralsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke, og som rådgiver hos RelationsPeople.

I 2001 blev jeg første gang valgt til Folketinget for Radikale Venstre og sad i perioden 2001-2007, hvor jeg bl.a. var klima-, energi-, miljø-, social-, fødevarer-, og trafikordfører.

Fra 2008-11 var jeg medstifter og arbejdende formand for Danmarks grønne tænketank CONCITO. Jeg stoppede mit virke her, da jeg i oktober 2011 fik et opkald fra Margrethe Vestager med tilbuddet om at blive klima-, energi- og bygningsminister. I februar 2014 overtog jeg posten som udenrigsminister, som jeg bestred indtil SR-regeringen faldt i juni 2015.

I 2015 blev jeg igen valgt til Folketinget i Nordsjællands storkreds, nærmere bestemt i Allerød og Rudersdalkredsen, hvor jeg også er opstillet nu. Udover at være næstformand for den radikale folketingsgruppe er jeg i dag også finansordfører, udenrigsordfører, udviklingsordfører, forsvarsordfører, skatteordfører og ordfører for Grønland og Færøerne.

Jeg bor i Brønshøj med min skønne hustru Astrid, og har med hende døtrene Ida og Marie på et og to år samt en stor datter Barbara fra mit første ægteskab. Min bedste tid har jeg med dem, mine venner og øvrige familie – især hvis jeg får lov at lave noget god mad til dem og hygge mig med et glas vin.

Gå til CV
Gå til Billeder

Har du spørgsmål af pressekarakter?
Kontakt Radikale Venstres pressemedarbejdere

Har du spørgsmål til min kampagne?
Kontakt min personlige assistent; Emil Moselund Østergaard
+45 61625970
emil.oestergaard@ft.dk