Trump kalder på et stærkere EU

I dag indsættes Donald Trump som USA’s 45. præsident. Det vækker følelser. Og det skaber usikkerhed. For det eneste vi kan sige med sikkerhed er, at vi ved meget lidt om, hvad Trump egentlig har tænkt sig at gøre. Jeg er faktisk heller ikke helt sikker på, at Trump selv ved det. Men klart står det, at han har stærke grundholdninger til, hvordan verden hænger sammen. Trumps verden.

I den verden løser USA sine problemer ved at bygge en mur til Mexico, forbyde indrejse af muslimer og udfordre syv årtiers fred med FN, NATO og EU – samt sit udefinerbare forhold til Rusland. Vi kender også holdningerne herhjemme. Dansk Folkepartis ønske om at svække EU og flirten med Putin, holdninger der går igen hos Le Pen, Wilders, Alternative Für Deutchland og mange andre.

Hverken FN, NATO eller EU er fejlfri

I mine øjne er det mest foruroligende i dette verdenssyn det fælles ønske om at nedbryde de skrøbelige politiske institutioner, vi siden anden verdenskrig har opbygget for at undgå krig og kaos igen. Hverken FN, NATO eller EU er på nogen måde fejlfri, især fordi alle er bygget demokratisk, skridt for skridt, sten for sten, forhandling efter forhandling. Styrken er, at alle lande burde kunne se sig selv i resultatet, fordi alle deltagere har haft en stemme. Ulempen er, at processen sjældent er kønt og resultatet aldrig bliver 100% tilfredsstillende for nogen. For sådan er demokrati.

Ikke desto mindre har FN, NATO og EU formået at stå som garanter for en fredelig, demokratisk og liberal verdensorden, baseret på basale menneskerettigheder og respekt for store såvel som små lande. Hvor man handler med hinanden i stedet for at bekrige hinanden. Igen: Der har været mange fejl og svinkeærinder undervejs. Men tilbage står, at vi i syv årtier ikke har haft krig på europæisk jord – for første gang i kontinentets historie. Bortset fra krigene på Balkan, der netop ikke var medlem af hverken EU eller NATO på det tidspunkt. Alle andre lande har derimod årti efter årti haft konstant økonomisk fremgang og større tryghed for det enkelte menneske. Generation efter generation har vi kunnet give et bedre samfund videre til vores børn, end det vi fik fra vores forældre.

Det er disse resultater, som Trump og hans meningsfæller udfordrer. Og tilsyneladende ønsker at bryde ned. Derfor må vores svar også være ligeså enkelt som manifest; Vi skal gå efter at styrke de selvsamme institutioner.

Vi må styrke EU

Det gælder ikke mindst EU, da USA bliver en mindre pålidelig partner i de kommende fire år. Vores sikreste udgangspunkt må være at styrke EU. Vi har allerede fået en forsmag på, hvad Trumps holdning til EU er. Han roser Storbritannien for at forlade den europæiske union, og tror – og håber – at flere vil følge i samme spor. Han bebrejder Merkel for at have taget ansvar for flygtninge, selvom netop den udfordring i den grad burde have kaldt på en mere koordineret og solidarisk EU politik.

Flere udmeldelser af fællesskabet, mure og grænsebomme mod vores nærmeste naboer løser ingen problemer. Det gør derimod et stærkt og ambitiøst fællesskab i EU. Ligesom det har løst en lang, lang række problemer de seneste 70 år.

Derfor er jeg grundlæggende også optimist. Den usikkerhed, der præger vores tid, kan også vendes til en ny politisk vilje til at rette op på de skævheder, som vores fællesskaber desværre også indeholder, og som skaber frustrationer. Vi kan sætte en ny offensiv dagsorden for en bæredygtig udvikling i enhver forstand – og for et aktivt europæisk fællesskab, der kan udgøre en endnu stærkere partner, med,- og modspiller til USA.

Lad os starte i dag!