Drop besparelserne på uddannelse, Løkke!

Regeringen har netop præsenteret et nyt udspil, hvor man kommer med en række nye forslag til, hvordan flere skal tiltrækkes erhvervsuddannelserne. Det er nyttigt. Og det er på høje tid. Nye opgaver koster penge. Og regeringen har angiveligt penge med til de nye opgaver.

Problemet er blot at de årlige grønthøsterbesparelserne på to procent om året kværner videre. Alene på ungdomsuddannelserne skal der spares flere milliarder på den konto. Det betyder derfor også, at erhvervsskolerne i 2021 vil have oplevet flere besparelser end investeringer. Selv med regeringens nye tiltag.

Når jeg taler med uddannelseslederne rundt omkring i landet, møder jeg en grundlæggende utryghed på ungdomsuddannelserne. Besparelserne betyder, at de har svært ved at planlægge. Der bliver fyret lærere. De må skære på timetallet. På vejledningen. Og de må skrotte indkøbet af den planlagte 3D-printer. Droppe planer om renoveringer. Og ude i landdistrikterne er nogle erhvervsskolers afdelinger direkte lukningstruede.

Regeringen lusker først ind og stjæler sparegrisen fra erhvervsskolerne for bagefter at føre en sjat tilbage til erhvervsuddannelserne, som den enkelte erhvervsskole så kan håbe på at få del i. Men det giver ikke tryghed om fremtiden for erhvervsuddannelserne.

I øvrigt må man spørge, hvor penge skal komme fra? Hvis man tager dem fra råderummet, ja så går det igen, igen, igen ud over fremtidens generationer. Man fodrer hunden med egen hale. Det giver regeringen ikke klart svar på.

Der er mange udmærkede initiativer. Det er f.eks. interessant, at man gerne vil bruge 10. klasse til at øge interessen for erhvervsuddannelser og investere i infrastruktur.

Men enhver uddannelsesleder spørger sig selv: Hvad har jeg i 2019, 2020 og 2021 at gøre godt med?

Ét svar er sikkert: Færre penge, end da Løkke trådte til.

Radikale Venstre holder i denne weekend landsmøde. Det sker under kampordet ”Fremad”. Danmark har brug for en ny retning.

Uddannelsesbesparelserne, og ikke mindst den voksende forskel på land og by, truer vores nationale fællesskab. Vi foreslår derfor, at mindst halvdelen af alle nyoprettede erhvervs- og professionsrettede videregående uddannelsespladser oprettes uden for de fire største byer.

Vi vil ikke skære i vores erhvervsuddannelser eller noget som helst anden uddannelse. Tværtimod vil vi tilføre det, som Løkke sikkert synes er et enormt stort beløb uddannelse, fordi vi mener uddannelse er vanvittigt vigtigt for vores børns fremtid. Målet er et Danmark, hvor du kan realisere dine drømme, uanset hvor du er fra i landet – gennem uddannelse.