Er Venstre egentlig landmændenes parti?

Vi var mange, der lyttede forventningsfuldt, da Løkke for nyligt steg ud af en grøn bus for at præsentere regeringens klimaplaner. Og der kom da også visse gode takter i regeringens udspil, især på transportområdet. Men når det kommer til dansk landbrug skuffer planen fælt. Små puljer med små beløb, men ingen samlende vision, der kan få landmændene med i den historiske grønne  omstilling, som alle lande skal gennemføre de kommende år.

Venstre – et gammelt landbrugsparti – gør dermed landmændene en historisk bjørnetjeneste. Alle partier, også Venstre, har som erklæret og nødvendigt mål, at Danmark inden for få årtier skal blive et samfund, der udleder mindre CO2, end vi optager. Det kræver, at landmændene er med. Mange landmænd døjer allerede med ringe, lavtliggende jorde, der bliver oversvømmet og mange har ondt i pengepungen. Trods rekordstor gæld og rekordstor støtte er dansk landbrug er erhverv med meget ringe indtjening til stor frustration for både landmændene og resten af samfundet.

Der er med andre ord brug for en vision for dansk landbrug, der gør erhvervet til fremtidens erhverv, der kan tiltrække flere unge og arbejde mere bæredygtig i enhver forstand: Miljømæssigt, økonomisk og socialt. Vi kan og skal skabe langt flere gode arbejdspladser i landdistrikterne.

Det kræver nye boller på suppen. En grøn revolution som den, vi har gennemført i energisektoren, der nu fører os til 100% vedvarende energi i el og fjernvarme til billigere markedspriser end før og med en sidegevinst på 30.000 private arbejdspladser.

De to mest påtrængende tiltag i landbruget bliver at udtage de mindst produktive jorde og for alvor satse på forskning og udvikling af et grønnere landbrug, der kombinerer dyderne fra det giftfrie økologiske og det effektive konventionelle landbrug.

Og hvorfor egentlig ikke omlægge den dårligste jord fra intensiv drift til ekstensiv drift, skovbrug og mere natur? Altså sådan i stor skala, og selvfølgelig med økonomisk kompensation og mål for en øget produktivitet på de resterende jorde?

Hvorfor ikke investere i forskning, der kan gøre landbruget mere profitabelt for landmændene, samtidig med det bliver mere grønt og med fokus på højværdiprodukter? Hvorfor ikke på vejen hjælpe landmændene endnu mere med at omstille til økologi, som bliver stadig mere efterspurgt i disse år?

Radikale Venstres vision er, at vi over de næste tre årtier omdanner den ringeste tredjedel af Danmarks landbrugsareal til andre formål end intensiv drift. De resterende to tredjedele af markerne skal dyrkes bæredygtigt og højeffektivt. Bare 15% stigning i produktiviteten på disse jorde vil kunne kompensere for udtagningen af de ringe jorde. Dertil ville vi få mere natur, renere drikkevand og et renere vandmiljø generelt. Og vi er – modsat Venstre – klar til at betale for den nødvendige omstilling.

At Venstre tænker landbruget ud af den grønne ligning, er en gåde. Det kunne da være smukt, hvis Venstre ville kæmpe FOR landmændene med samme iver, som man kæmper for elbils-branchen – og tak for det, Løkke.

Sandheden er, at jo længere vi venter med den grønne omstilling i landbruget, jo dyrere bliver det og jo mere bøvlet bliver det. Især for landmændene.

I det hele taget er regeringens klima- og luftstrategi præget for meget af skrivebordøvelser, syltekrukke-udvalg og meldinger uden hold i en medfølgende politik.

Men det værste er ligegodt, at landmændene slet ikke er tænkt med.

Nu kommer vi til at møde mange søvnløse nætter og endeløse forhandlinger. Og jeg glæder mig faktisk. For jeg er pivhamrende stolt over, at Radikale Venstre fik presset regeringen til et rørende grønt energiforlig før sommer, der også først så sort ud, og at det samtidig lykkedes at få de røde partier ind på Midten.

Vi planlægger at arbejde dobbelt så hårdt denne gang: Med ét særligt vigtigt mål:

Landmændene skal med i den grønne revolution!