Lad os mødes på Midten

Vi har skabt et af verdens bedste samfund. Det står på et fundament af frihed, lighed og tillid. Det er bygget ved at trodse vores uenigheder og finde fælles løsninger på Midten. Det er en unik dansk tradition, der rækker langt udover Folketinget, og som mange andre lande misunder os.

Men i disse år bliver dialog og samtale i stigende grad afløst af polemik og polarisering. Alt for mange har alt for travlt med at grave grøfterne dybere i det danske samfund. Jeg vil insistere på at bygge bro og genindføre den politiske samtale i Danmark. Jeg ønsker at bruge din stemme til at samle vores land om de nødvendige forandringer inden for de områder, der betyder mest for vores børn og de kommende generationer: Klima, uddannelse og migration.

På denne side kan du læse mere om denne vision. Om mine håb og drømme lokalt, nationalt og internationalt. Jeg er overbevist om, at vi har alle forudsætninger for igen at mødes på Midten og give et endnu bedre samfund videre i fællesskab – sådan som vores forældre og bedsteforældre gjorde til os.

Det må være det, valget handler om.

I oktober 2018 udgav jeg bogen ”Lad os mødes på Midten”. Den præsenterer min samlede politiske vision, der dækker alle væsentlige politikområder, ligesom den taler for mere politisk samtale og mindre politisk fnidder. Du kan købe bogen her eller læse forordet her. De vigtigste pointer fra bogen kan du finde her på siden. Skriv gerne hvis du har kommentarer eller spørgsmål!

Om Martin

Jeg er født i 1966 og opvokset på Krogerup Højskole, gik på Humlebæk Kommuneskole og blev i 1985 samfundssproglig student fra Helsingør Gymnasium. Herefter arbejdede jeg i Bikuben og tog på en længere rejse i Sydamerika for at starte på Roskilde Universitetscenter, hvor jeg var aktiv i studenterpolitik og redaktør på universitetsavisen.

I 1993 færdiggjorde jeg min uddannelse som cand.comm med historie som andet fag.

Siden da har jeg været vidt omkring i både det private erhvervsliv og i civilsamfundet. Jeg har bl.a. arbejdet som informationschef i Kommunernes Forsikring, som informationschef og vicegeneralsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke, og som rådgiver hos RelationsPeople.

I 2001 blev jeg første gang valgt til Folketinget for Radikale Venstre og sad i perioden 2001-2007, hvor jeg bl.a. var klima-, energi-, miljø-, social-, fødevarer-, og trafikordfører.

Fra 2008-11 var jeg medstifter og arbejdende formand for Danmarks grønne tænketank CONCITO. Jeg stoppede mit virke her, da jeg i oktober 2011 fik et opkald fra Margrethe Vestager med tilbuddet om at blive klima-, energi- og bygningsminister. I februar 2014 overtog jeg posten som udenrigsminister, som jeg bestred indtil SR-regeringen faldt i juni 2015.

I 2015 blev jeg igen valgt til Folketinget i Nordsjællands storkreds, nærmere bestemt i Allerød og Rudersdalkredsen, hvor jeg også er opstillet nu. Udover at være næstformand for den radikale folketingsgruppe er jeg i dag også finansordfører, udenrigsordfører, udviklingsordfører, forsvarsordfører, skatteordfører og ordfører for Grønland og Færøerne.

Jeg bor i Brønshøj med min skønne hustru Astrid, og har med hende døtrene Ida og Marie på et og to år samt en stor datter Barbara fra mit første ægteskab. Min bedste tid har jeg med dem, mine venner og øvrige familie – især hvis jeg får lov at lave noget god mad til dem og hygge mig med et glas vin.

Gå til CV
Gå til Billeder

Har du spørgsmål af pressekarakter?
Kontakt Radikale Venstres pressemedarbejdere

Har du spørgsmål til min kampagne?
Kontakt min kampagneleder og personlige assistent; Sally Skak
+45 6162 5012
sally.skak@ft.dk