Lad os mødes på Midten

Vi har skabt et af verdens bedste samfund. Det står på et fundament af frihed, lighed og tillid, og det er bygget ved at trodse vores forskelligheder og mødes på Midten og finde fælles løsninger. Det er en unik dansk tradition, der rækker langt udover Folketinget, og som mange andre lande misunder os. Desværre bliver dialog i stigende grad afløst af polemik, og alt for mange har travlt med at grave grøfterne dybere i det danske samfund.

Jeg vil insistere på at bygge bro og genindføre og bevare den politiske samtale i Danmark. Jeg ønsker at bruge din stemme til at samle vores land om de nødvendige forandringer inden for de områder, der betyder mest for vores børn og de kommende generationer: Klima, (ud)dannelse og migration.

På denne side kan du læse mere om denne vision. Om mine håb og drømme lokalt, nationalt og internationalt. Jeg er overbevist om, at vi har alle forudsætninger for igen at mødes på Midten og give et endnu bedre samfund videre i fællesskab – sådan som vores forældre og bedsteforældre gjorde til os.

Det må være det, valget handler om.

I oktober 2018 udgav jeg bogen ”Lad os mødes på Midten”. Den præsenterer min samlede politiske vision, der dækker alle væsentlige politikområder, ligesom den taler for mere politisk samtale og mindre politisk fnidder. Du kan købe bogen her eller læse forordet her. De vigtigste pointer fra bogen kan du finde her på siden. Skriv gerne hvis du har kommentarer eller spørgsmål!

Om Martin

Jeg er født og opvokset på Krogerup Højskole, gik på Humlebæk Kommuneskole og blev i 1985 samfundssproglig student fra Helsingør Gymnasium. Herefter tog jeg til Roskilde Universitetscenter, hvor jeg var aktiv i studenterpolitik og redaktør på universitetsavisen. I 1993 færdiggjorde jeg min uddannelse som cand.comm med historie som andet fag.

Siden da har jeg været vidt omkring i både det private erhvervsliv og i civilsamfundet. Jeg har bl.a. arbejdet som informationschef i Kommunernes Forsikring, som informationschef og vicegeneralsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke, og som rådgiver hos RelationsPeople. Fra 2008-11 var jeg medstifter og arbejdende formand for den grønne tænketank CONCITO. Jeg stoppede mit arbejde her, da jeg fik et opkald med tilbuddet om at blive klima-, energi- og bygningsminister. I februar 2014 overtog jeg posten som udenrigsminister, som jeg bestred indtil SR-regeringen faldt i juni 2015.

I perioden 2001-2007 sad jeg i Folketinget for Radikale Venstre, hvor jeg bl.a. var klima-, energi-, miljø-, social-, fødevarer-, og trafikordfører.

I 2015 blev jeg igen valgt til Folketinget i Nordsjællands storkreds, nærmere bestemt Rudersdalkredsen, hvor jeg også er opstillet nu. Udover at være næstformand for den radikale folketingsgruppe er jeg i dag også finansordfører, udenrigsordfører, udviklingsordfører, forsvarsordfører, skatteordfører og ordfører for Grønland og Færøerne.

Jeg bor i dag i Brønshøj sammen med min hustru Astrid, og har døtrene Marie (født 2016) og Barbara (født 2002).

Gå til CV
Gå til Billeder

Har du spørgsmål af pressekarakter?
Kontakt Radikale Venstres pressemedarbejdere

Har du spørgsmål til min kampagne?
Kontakt min kampagneleder og personlige assistent; Sally Skak
+45 6162 5012
sally.skak@ft.dk