Venstre gør dansk energi dyrere

Det er faktisk den absurde realitet, selvom partiet vedholdende påstår det modsatte. Årsagen er den enkle, at Venstre i det seneste år systematisk har arbejdet på at stoppe både den grønne omstilling og den danske tradition for brede, stabile energiforlig. Såvidt er det kommet, at de to store udbud af havvind, der har været aftalt siden energiforliget i 2012, som er udbudt efter alle kunstens regler, og som en stribe af tunge investorer, entreprenører og energiselskaber fra hele Europa følgelig har budt på, nu er efterladt i uvished om, hvad den danske regering – og dermed den danske stat – egentlig har tænkt sig at stille på med de selvsamme udbud.

Og det er det, der gør energien dyrere. For når investorerne ikke ved, om de kan stole på den stat, der udbyder vindmølleparkerne, er de nødt til at indbygge en såkaldt risikopræmie, hvis alle de investerede anstrengelser nu viser sig forgæves. Dette er ikke noget ukendt fænomen, når man har med såkaldte bananstater at gøre. Men at vi skal leve med, at Venstre reducerer verdens førende energination til en bananstat inden for selvsamme område, det er simpelthen for skørt til, at man kan tro det. Så meget desto mere, som at det energiforlig, som 95 % af Folketinget stod bag i 2012, har ført en lang række fordele med sig.

Forliget vil sikre, at omkring 80% af dansk el og varme kommer fra vedvarende energi i 2020, vel at mærke til en pris der er fuld konkurrencedygtig med resten af EU. Faktisk falder de danske elpriser markant – og meget mere end vi forventede i 2012 – i takt med udbygningen af vedvarende energi. Vel at mærke inklusive den støtte vi giver i starten til energien, men eksklusive moms og andre afgifter.

Årsagen er først og fremmest den enkle, at vind og sol efter de første års støtte giver stort set gratis energi. Det danske eksempel har derfor også stået som et fyrtårn for resten af verden, der i stimer besøger vores lille land for at lære, hvordan man bedst bygger ren energi, og vi fungerer derfor som en rollemodel, der har betydet en kæmpe forskel for verdens bestræbelser på at løse den globale opvarmning, der pågår med uhyggeligt tempo i disse år. Samtidig med vores erhvervsliv har fået billigere energi. Dertil kommer, at satsningen har ført til et eksporteventyr inden for grøn energi af uhørte dimensioner. Hver fjerde vindmølle i verden (!) udskibes fra Esbjerg, og titusindvis af danske arbejdspladser i hele Danmark lever af denne eksport. Danmark er simpelthen nummer ét i verden på dette område, og det er virkelig noget at være stolt af – af alle de nævnte grunde. At man kan have som erklæret politik at ødelægge denne førerposition, er mig simpelthen ubegribeligt.

Alle Venstres bestræbelser for at ødelægge Danmarks enestående kompetencer, eksport og renomé inden for grøn energi, bliver så meget desto mere absurd, når man samtidig betænker, at både et robust flertal i Folketinget, Dansk Industri, en hærskare af grønne organisationer og borgere ikke ønsker at støtte Venstre bestræbelser. Det er med andre ord helt og aldeles meningsløst, at Venstre tumler rundt som den berømte elefant i glasbutikken, for i sidste ende er der heldigvis vilje i både Folketinget og det omgivende samfund til at fortsætte den grønne omstilling, der har ført så meget godt med sig.

Den eneste virkning, som Venstres virak fører med sig, er derfor – stik imod Venstres egne ønsker – risikoen for, at dansk energi bliver dyrere, end den behøvede at være. Venstre kalder det grøn realisme. Den rette betegnelse er grøn idioti.

Lad os nu tænke på den næste generation!

Vores lille land er kun blevet et af de bedste steder at leve på kloden, fordi vores forældre sørgede for at give et endnu bedre samfund videre til os, end de fik fra deres forældre. Og før dem, sørgede deres forældre for det samme. Spørgsmålet er nu, om vi er klar? Det er vi hos Radikale Venstre.

Vores egen 2025-plan favner derfor også bredere og dybere end den, som både regeringen og Socialdemokratiet har lagt frem. I de næste ti år har vi afsat en milliard kroner ekstra hvert år til at styrke vuggestuer, børnehaver, skoler, ungdomsuddannelser, videreuddannelse, universiteter og alle andre steder, der er med til at forme vores børns fremtid. Det gør vi, fordi vi tror på, at gode rammer og uddannelse er med til at give os et bedre liv, både som mennesker og som samfund.

Vi vil også afskaffe fattigdomsydelserne, så den sociale arv ikke bestemmer børns fremtid. I stedet skal vi give vores børn et ekstra nyk af selvtillid og muligheder, så de er klar til at møde en verden i forandring.

På samme måde er det afgørende, at vi fortsat kæmper for en ambitiøs grøn omstilling, så vi ikke sender ubetalte regninger videre til vores børn, især når det handler om klimaet. Det er simpelthen helt uacceptabelt, at regeringens såkaldte helhedsplan ikke tager højde for dette. Det nytter ikke meget at lægge planer for fremtiden, hvis vi ikke sørger for, at der er en fremtid at leve i. Bæredygtighed og vækst er ikke modsætninger.

Tværtimod er jeg overbevist om, at vi kan fortsætte med at være en grøn vækstnation i verdensklasse. Danmarks børn og unge skal blandt andet leve af at producere og eksportere grønne løsninger til resten af verden. Derfor har vi radikale afsat midler til at fortsætte den grønne omstilling af både energi og landbrug, gøre Danmark til et grønt testland og bevare Danmarks førerposition på grøn teknologi.

Alle disse prioriteringer skal selvfølgelig finansieres. Derfor foreslår, vi, at dem af os, som kan, starter med at være ét år mere på arbejdsmarkedet i 2025 i stedet for i 2030, som det allerede er aftalt. På den måde får vi råd til at give et fantastisk Danmark videre til vores børn – uden at berøre SU og de fattigste mennesker i Danmark – og derfor kalder vi det en generationsgave. Den generationsgave kan alle raske og rørige danskere godt give, men selvfølgelig ikke de nedslidte.

Derfor er det vigtigt, at vi samtidig får en mere lempelig ordning for førtidspensionister, så nedslidte og sårbare ældre får bedre vilkår for at trække sig tilbage. Seniorer, der har tilbragt hele deres arbejdsliv i fysisk hårde jobs, skal ikke tvinges til at blive længere på arbejdsmarkedet, og vi foreslår derfor en ny ordning, der gør det langt lettere for dem at gå på seniorførtidspension fra de er 63 år.

For Radikale Venstre er det ikke vigtigt, hvem der sidder med ved forhandlingsbordet, når regeringens 2025-plan bliver forhandlet, selvom det fylder meget i medierne. Det afgørende er, at vi får lagt de rigtige spor ud i fremtiden. Spor, der kan hjælpe med at sikre den næste generation af danskere de bedst mulige vilkår. Det handler om mennesker.