Gør Danmark grønt

Hver eneste gang jeg er ude at rejse – og det er jeg tit – oplever jeg, hvor berømt den danske model for grøn vækst er. Ikke mindst inden for grøn energi og rent vand har vi stor erfaring og et enestående ry. Det har vi, fordi danske græsrødder, virksomheder og progressive politikere over mange årtier har bragt Danmark i front. Det forpligter – og det giver enorme muligheder.

Omstillingen af Danmark til et bæredygtigt samfund er en central politiske opgave, ligesom opbygningen af velfærdsstaten var det i forrige århundrede. Vi skal gøre vores grønne land endnu større på verdenskortet. Og vi er godt på vej. Danmarks CO2 udslip vil i 2020 være reduceret med næsten 40%, og jeg er super stolt over, at jeg som klima,- og energiminister i 2012 lykkedes med at forhandle Danmarks bredeste, grønneste og længstvarende energiforlig nogensinde. Med det forlig gik vi fra cirka 35% vedvarende energi i vores elektricitet til næsten 80% i 2020. Vel at mærke med faldende elpriser til følge.

Men der skal mere til.

Danmark skal være det førende land i verden, når det handler om at omstille til grøn energi. I det næste energiforlig skal vi nå 100% vedvarende energi i vores el, og denne nye grønne el skal vi have bredt ud til transportsektoren gennem hundredtusindvis af elbiler og billig kollektiv tranport, der kører på el. Vi skal også have den grønne el ud i vores fjernvarme gennem nye varmepumper og andre teknologier, der kan gøre vores energisystem mere smart.

Det samme gælder i vores landbrug, hvor der også er behov for store visioner og en markant omlægning til et mere bæredygtigt landbrug, der både kan blive mere kommercielt, mere miljø,- og klimavenligt  og med større fokus på kvalitet og højpris nicheprodukter med høje priser. Målet må være at gøre det sjovere og mere lukrativt at være landmand – samtidig med, at vores vand, luft og klima ikke skal lide under landbrugets forurening. Blandt andet skal vi have omlagt markant flere hektarer til økologisk produktion, der samtidig bør udvikles til at være mere klimavenlig.

Det handler om politisk vilje. Den grønne omstilling bør være til stede i alle politiske prioriteringer. I vores afgiftssystem, i vores forskningspolitikker, i vores uddannelse og mange andre steder. Den grønne omstilling bliver kun en succes, hvis den bygger på håbet om en bedre fremtid. Hvis vi tror på, at vi kan skabe et endnu bedre liv, der også vil give os endnu mere indflydelse på verdens udvikling, endnu mere grøn eksport, endnu flere grønne arbejdspladser. Derfor skal Danmark fortsat gå forrest i forhold til klima og miljø. Der for skal vi gøre det grønne Danmark større.

Læs også: Gør Danmark større herhjemme
Læs også: Gør Danmark større i verden