Gør Danmark grønt

Hver eneste gang jeg er ude at rejse – og det er jeg tit – oplever jeg, hvor berømt den danske model for grøn vækst er. Ikke mindst inden for grøn energi og rent vand har vi stor erfaring og et enestående ry. Det har vi, fordi danske græsrødder, virksomheder og progressive politikere over mange årtier har bragt Danmark i front. Det forpligter – og det giver enorme muligheder.

Omstillingen af Danmark til et bæredygtigt samfund er en central politiske opgave, ligesom opbygningen af velfærdsstaten var det i forrige århundrede. Og vi er godt på vej. Danmarks CO2 udslip er sammenlignet med år 1990 reduceret med 20 procent og regeringen tog et stort ansvar, da vi i marts 2012 forhandlede det bredeste, grønneste og længstvarende energiforlig på plads for perioden 2020-2050. Men der skal mere til.

Vores samfund bygger på et overforbrug af naturressourcer. Hvis vi ikke formår at ændre vores vaner og blive bedre til at anvende bæredygtige energikilder, vil vi være vidner til en verden præget af ressourceknaphed – ikke mindst på grund af sprudlende økonomier som bl.a. Kina og Brasilien.

Danmark skal være det førende land i verden, når det handler om at omstille til grøn energi. Vi skal udnytte energien fra vindmøllerne, integrere ”smart grid”-løsninger og bygge energieffektivt. Det vil ruste os til en fremtid, hvor olie og kul stiger i pris. Og det vil skabe nogle af de arbejdspladser, som vi har brug for i de kommende år.

Det kræver investeringer at omstille samfundet til grøn energi. Men regningen kan blive meget større, hvis vi ikke gør noget i tide. Samtidig gavner omstillingen klimaet og fremtidssikrer virksomhedernes konkurrenceevne.

Hvis omstillingen skal lykkes, har vi som politikere et ansvar for at bruge de nødvendige politiske redskaber. Det drejer sig om alt fra gode rammevilkår for de progressive virksomheder, over satsning på den kollektive trafik og opprioritering af klima- og miljøforskning, til en øget indsats for folkelig forankring af omstillingen.

Den grønne omstilling bør være til stede i alle politiske prioriteringer og bliver kun en succes, hvis den bygger på håbet om en bedre fremtid. For indflydelse, for grøn eksport, for grønne arbejdspladser og for en verden, vi kan være bekendt over for vores børn og børnebørn. Derfor skal Danmark fortsat gå forrest i forhold til klima og miljø.

Læs også: Gør Danmark større herhjemme
Læs også: Gør Danmark større i verden