Gør Danmark større herhjemme

Social ulighed defineres ikke længere blot ved en økonomisk ulighed. Uligheden eksisterer især mellem dem, der er med, og dem, der står udenfor. Indsatsen på det sociale område handler i det 21. århundrede først og fremmest om at få alle med.

Det er en stor udfordring for vores økonomi og samfund at mange hundredtusinde lever et liv uden for arbejdsmarkedet. Der kan være mange grunde til at nogen står udenfor. Det kan skyldes at arbejdspladser nedlægges pga. automatisering af produktion og viden gennem robotter og digitalisering. Det kan også skyldes psykiske problemer. Samtidig, så kører vi nogle mennesker så hårdt, at de ryger ud af arbejdsfællesskabet alt for tidligt. Stress er i dag en folkesygdom, og det er også opsigtsvækkende, at danskerne er det folk i verden, der spiser flest lykkepiller.

Det skal vi gøre noget ved. Jeg vil for det første arbejde på, at arbejdsmarkedet udvides, så der bliver bedre plads til de mennesker, der har svært ved at leve op til de stadigt større krav der stilles til produktivitet og faglighed. For det andet vil jeg arbejde for, at vi gør det billigere at købe private serviceydelser, så bl.a. de trængte børnefamilier får en nemmere hverdag. Det er noget de i Sverige og Tyskland har haft stor succes med.

Vi skal først og fremmest fokusere på dem, der slet ikke er med. Vi skal passe på med at fokusere på kampen mellem arbejdsgivere og arbejdstagere – dem, der har mest brug for hjælp, er dem, der står helt uden for begge grupper. Vi skal gå sammen om at hjælpe denne gruppe. Det gælder både det offentlige og det private, staten og borgerne.

Selvom vi lever i et af verdens bedste lande, kan meget gøres bedre. Jeg er især optaget af det stigende antal børn og unge, der har ondt i sjælen. Det kan godt være, at vi er et af verdens lykkeligste folk, men vi er også et af de lande, der spiser flest lykkepiller. Jeg så gerne, at vi kunne forebygge flere psykiske lidelser. Vi skal have mindre stress og større tillid på vores arbejdspladser og uddannelser, og vi bør kunne tilbyde en langt hurtigere og mere effektiv behandling. Især til børn og unge. Det er ulykkeligt for den enkelte og spild af menneskelige ressourcer, når unge ekskluderes fra vores arbejdsmarked på livstid.

Læs også: Gør Danmark grønt
Læs også: Gør Danmark større i verden