Gør Danmark større i verden

Verden har vokseværk. Over de næste 15 år forventer OECD, at vi bliver tre milliarder flere middelklasseborgere, og at verdensøkonomien bliver fordoblet. Udviklingen vil forandre vores verden fundamentalt. Geopolitiske og økonomiske magtcentre vil blive forskudt. Den nye økonomiske vækst vil bringe os helt tæt på naturens smertegrænse i forhold til klima, miljø og fysiske ressourcer. De hastigt voksende markeder vil drive teknologiudviklingen frem i et endnu hurtigere tempo end hidtil. Det vil give enorme muligheder – og betydelige udfordringer.

Lykkes det at gøre denne gigantiske vækst bæredygtig, har vi en god chance for at nå FN’s sytten bæredygtighedsmål og skabe et globalt velfærdssamfund. En verden med et bedre klima, ingen fattigdom, færre konflikter, mindre migration, ekstremisme og terror. Mislykkes det, kan konsekvensen blive et mareridt for os selv og vores børn.

I denne verden af forandring handler dansk udenrigspolitik om at gøre Danmark større i verden, om at sikre os et solidt fodfæste og dermed mulighed for at fremme den bæredygtige vækst til glæde for os selv og for vores børn.

Det skal ske gennem en aktiv og ambitiøs dansk udviklingsbistand til verdens brændpunkter. En bistand, der både skal mindske smerten for de allermest udsatte i verdens flygtningelejre og fattige lande, men også ved at forære vores bedste erfaringer til de buldrende vækstøkonomier. Gennem eksport af den danske samfundsmodel og danske produkter – ikke mindst indenfor grøn energi, uddannelse og social stabilitet – kan vi påvirke andre landes samfundsindretning, værdier, levevilkår og beslutningsprocesser – alt sammen i en bæredygtig retning og med store potentialer for samtidig at styrke vores sikkerhed og skabe arbejdspladser i Danmark.

Når det handler om mere traditionel udenrigspolitik, bør Danmark arbejde for en markant styrkelse af Europas udenrigspolitiske samarbejde. I den nye verdensorden, som vi kigger ind i, er alle europæiske lande småstater. Kun ved at stå sammen kan vi kæmpe for de værdier, der er vores – bæredygtighed, ligestilling, menneskerettigheder og demokrati – og vi kan blive langt bedre til at bruge vores økonomiske styrke til at fremme verdens standarder for miljø, klima, sociale forhold, demokrati mv. Ikke mindst den europæiske Energiunion har et kæmpe potentiale, hvis vi i stedet for hvert år at importere fossile brændsler for 250 mia. Euro, kunne mindske vores afhængighed af lande som Rusland, Saudi Arabien og Iran og investere i vores egen grønne energi.

Sikkerhedspolitisk skal NATO og det transatlantiske samarbejde stadig udgøre hjørnestenen i vores sikkerhedspolitik, men gerne med lagt større fokus på forebyggelse af konflikter, før de opstår, og en langt større stabiliseringsindsats efter konflikterne er ophørt. Derudover bør der i Danmark være et særligt fokus på nærområdet mod øst og i Arktis – rigsfællesskabet er en unik mulighed, som alle tre dele af kongeriget udnytter alt for lidt i dag.

Danmark kan med andre ord blive langt større i verden. Men det kræver, vi også bliver større hjemme!

Læs også: Gør Danmark større herhjemme
Læs også: Gør Danmark grønt

%d bloggers like this: