Gør Danmark større i verden

Verden forandrer sig heftigt i disse år. Over de kommende 20 år vil verdensøkonomien blive fordoblet. Det vil ændre den globale magtstruktur og øge presset på klodens naturressourcer. Det skaber betydelige udfordringer, men det skaber også en række muligheder for Danmark, som vi skal udnytte. Det kræver imidlertid, at vi nytænker vores udenrigspolitik på flere områder.

Udviklingen vil forandre vores verden fundamentalt. Geopolitiske og økonomiske magtcentre vil blive forskudt. Den nye økonomiske vækst vil bringe os helt tæt på naturens smertegrænse i forhold til klima, miljø og fysiske ressourcer. De hastigt voksende markeder vil drive teknologiudviklingen frem i et endnu hurtigere tempo end hidtil. Det er i denne forandrende verden, at vi skal sørge for, at Danmark får et solidt fodfæste.

Som udenrigsminister har jeg på tætteste hold oplevet verden ændre sig. Det gælder bl.a. krisen i Ukraine, ISIL’s fremmarch og ebolas hærgen i Vestafrika. Dansk udenrigspolitik skal håndtere de udfordringer, der følger med den nye verden, og samtidig udnytte de mange muligheder, som den også tilbyder. I dette krydsfelt vil der også være mange dilemmaer, som vi vil skulle forholde os til, f.eks. hvordan vi håndterer nye regionale stormagter, hvordan vi bekæmper voldelig ekstremisme, eller hvordan vi sikrer, at den økonomiske vækst sker på en social og miljømæssig bæredygtig måde.

Vores kompetencer og erfaringer kan bane vejen helt ind i maskinrummet, både hos vækstøkonomierne og internationalt. Herfra kan vi påvirke samfundsindretning, værdier, levevilkår og beslutningsprocesser, f.eks. inden for grøn omstilling og velfærd. Og mindst lige så vigtigt; det kan styrke vores sikkerhed og skabe arbejdspladser i Danmark.

Danmark skal også fremadrettet søge indflydelse gennem multilaterale organisationer som for eksempel EU, NATO, FN og igennem vores traditionelle alliancer som f.eks. USA og det nordiske samarbejde. Sikkerhedspolitisk skal der særligt fokus på nærområdet mod øst og i Arktis. Desuden skal Danmark fortsat arbejde for at skabe en mere fri, lige og socialt ansvarlig verden.

Jeg arbejder for at gøre Danmark større i en verden, der vokser dag for dag. Gennem aktive danske bidrag i verdens brændpunkter. Gennem eksport af den danske samfundsmodel og danske produkter, ikke mindst indenfor grøn energi og social stabilitet. Gennem en stædig diplomatisk indsats for de værdier, som har gjort det danske folk til et af verdens lykkeligste: Tillid og tryghed, frihed og lighed, demokrati og menneskerettigheder. Fred.

Læs også: Gør Danmark større herhjemme
Læs også: Gør Danmark grønt