Internationalt

Vi skal bruge dansk udenrigspolitik til at styrke den danske model i verden og i Europa. Både som klimaminister og udenrigsminister oplevede jeg, hvordan Danmark kan udrette meget mere, end vores størrelse egentlig berettiger til. Det skyldes simpelthen, at vi på en lang række områder har skabt et af verdens bedste og mest lykkelige samfund, som rigtigt mange lande og vækstøkonomier ønsker at kopiere.

Derfor har jeg også et brændende ønske om at gøre Danmark større i verden. I alt for mange år er der blevet skåret på både udviklingsbistanden og udenrigstjenesten, ligesom Danmark med grænsekontrol, smykkelov og udrejsecentre har gjort sig selv mindre, end vi behøvede at være.