LAD OS SKABE ET STÆRKT DANMARK I ET STÆRKT EUROPA

Vi kæmper bedst for klimaet, freden og demokratiet sammen med vores europæiske familie. Og vi kæmper bedst imod skattely, terror og brud på menneskerettighederne i den samme kreds af lande.

Det er en sandhed, der aldrig har været mere påtrængende end netop nu. Putin i øst, Trump i vest, et ekspansivt Kina, klimaets katastrofekurs, hvidvask, skattely – alt sammen er grænseoverskridende problemer, som kun kan finde deres svar i et stærkt europæisk samarbejde. Derfor støtter jeg helhjertet EU og det europæiske samarbejde, der nu i syv årtier – for første gang i kontinentets historie – har sikret fred og økonomisk fremgang for alle europæere.

Et stærkere EU er samtidig vejen til et stærkere NATO, der fortsat er garant for vores militære sikkerhed mod især øst, mens de sydlige grænser i stigende omfang bliver EU’s ansvar.

Dermed ikke sagt at EU er perfekt. Slet ikke. Der er plads til mange forbedringer, og det er netop derfor, at Danmark skal være med til at sætte kursen og finde de fælles løsninger. Vi skal ikke samarbejde halvt, men helt om vores forsvar og sikkerhed, hvad vi heldigvis kan nu, hvor forbeholdet er væk. Vi skal være med til at sætte retning på alle de områder, der er af vital betydning for os. For mig er målet ikke Europas Forenede stater, men på alle de områder, hvor vi har at gøre med grænseoverskridende problemer, kan vi kun vinde reel suverænitet over de problemer ved at dele vores formelle suverænitet med de andre europæiske lande.