Bedre og mere bæredygtig trafik

Medvind på cykelstierne…

…kan jeg ikke love. Men bedre cykelstier på Strandvejen, over jernbanen i Hillerød og gennem Allerød, skal vi altså have! Ligesom jeg vil fortsætte kampen for bedre kollektiv transport i Nordsjælland, ikke mindst Kystbanen og en udbygning af S-tog mellem Farum og Hillerød og gerne videre op i Nordsjælland.

 Nordsjælland, fx en ny Ring 5 fra Helsingør over Hillerød til Taastrup. Men fra radikal side arbejder vi for omsider at få skaffet midlerne til at udbedre de flaskehalse og ”huller”, vi har i det eksisterende vejnet, fx at bygge motorvej hele vejen mellem Hillerød og København.