Bedre og mere bæredygtig trafik

Medvind på cykelstierne…

…kan jeg ikke love. Men bedre cykelstier over jernbanen i Hillerød og gennem Allerød, skal vi altså have! Ligesom jeg vil fortsætte kampen for bedre kollektiv transport i Nordsjælland, ikke mindst Kystbanen og en udbygning af S-tog mellem Farum og Hillerød og gerne videre op i Nordsjælland.