Lad alle børn få den bedste start i hele Nordsjælland

Der er stor forskel på, hvilken pasning vi tilbyder vores mindste forskellige steder i Nordsjælland. Normeringer, personale og kvalitet svinger markant fra kommune til kommune, men alle børn bør have den bedst tænkelige start på livet.

Derfor har jeg sammen med Radikale Venstre kæmpet for bedre bevillinger til alle daginstitutioner og skoler, ligesom vi arbejder målrettet på at skaffe nok uddannede medarbejdere med endnu stærkere faglighed til at tage vare på vores børn. Derfor har jeg indledt et samarbejde med vores kommunale politikere i hele Nordsjælland med henblik på at få normeringerne op i alle de nordsjællandske kommuner, hvor de halter. Og derfor vil jeg kæmpe for at få nedsat en trivselskommission, der kan nå til bunds i årsagerne til den store mistrivsel hos vores børn og unge og finde konkrete løsninger på problemerne.