Et rent og rigt Øresund

Sidste gang gik jeg til valg på at gøre Øresund til marin nationalpark. Det lykkedes! 

Nu handler det om at sætte stop for dumpning af slam og urenset spildevand fra både Sverige og Danmark – og stoppe den destruktive sandsugning med det samme.

Samtidig skal vi gøre Øresund mere tilgængelig for både små og store nordsjællændere. Vi skal kunne bade på alle de nordsjællandske strande uden at frygte spildevand eller anden forurening. Og vores børn skal kunne opleve det smukke liv i vores have på nærmeste hold. Derfor er jeg også så glad for at det sidste år lykkedes os at skaffe de økonomiske midler til at fortsætte driften af Øresundsakvariet i Helsingør, som jeg gerne ser styrket endnu mere de kommende år.