Lad os gå grønt

Det har aldrig været vigtigere med en grøn omstilling! Både af hensyn til klimaet og for at ”vaccinere” forbrugerne mod de høje priser på el og varme, der især skyldes vores afhængighed af Putins gas.

Jeg gik ind i politik for at gøre Danmark grønt. Det er en bunden opgave for vores generation at gøre noget ved klimaet, for vi er den sidste, der kan gøre det. Vi er godt på vej, men der er stadig langt igen.


Jeg har været en drivende kraft i alle større grønne forlig siden 2001, og jeg vil insistere på at fuldføre projektet – også af hensyn til vores sikkerhed og energiforsyning.
Vi kan oven i købet tjene på det. Om få år kommer al el og varme fra billig vedvarende energi, og hele verden ønsker nu at lære og købe af Danmark. Det er jeg stolt af!


Nu handler det om at fuldføre den grønne omstilling af vores produktion og forbrug, herunder vores landbrug, fiskeri, transport og byggeri. Målet må være 80% CO2-reduktion i 2030 og 110% reduktion i 2040, så vi begynder at betale af på vores klimagæld.