Lad os gøre mere for vores unges trivsel

Det er nu halvdelen af alle danske kvinder på 19 år, der har været til behandling hos en psykolog. Og drengene er godt med. Antallet af unge med psykiske lidelser, spiseforstyrrelser, ondt i sjælen og stress stiger med absurd hastighed og vidner om, at noget er ved at gå helt galt i Danmark.

Der tales alt for lidt om disse problemer, blandt andet fordi vi har alt for lidt viden om, hvad denne uhyggelige udvikling skyldes. Men der er næppe tvivl om, at kombinationen af stadig større krav om stadig hurtigere resultater i skole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser er en relevant forklaring. Præstationskulturen er blevet kombineret med en perfektionskultur, som ingen kan leve op til.

En anden forklaring er den eksplosion af sociale medier, der samtidig stiller krav til de unge om at kunne dække stadig flere sociale relationer og data, og som er sket uden den personlige og politiske refleksion over, hvordan vi sikrer de unge redskaberne til også at håndtere den nye virtuelle virkelighed i deres eget billede.

Overdreven diagnosticering og anvendelse af medicin er en tredje forklaring, selvom dette i mange tilfælde også kan være løsningen på problemet.

Området er med andre ord komplekst. Derfor ønsker mit parti og jeg at styrke de tidligere og forebyggende indsatser ved at tilføre markant flere ressourcer til både daginstitutioner, skole og ungdomsuddannelser og samtidig forbedre de faglige uddannelser for især pædagoger og lærere. Derudover ønsker vi at nedsætte en trivselskommission, der skal komme til bunds i årsagerne til mistrivsel og finde nye svar.

Som far til tre piger har dette tema høj prioritet for mig.