Lad os være stærke og holde orden i økonomien!

Da jeg var ung, havde Danmark et dundrende underskud på både statsbudgettet og på betalingsbalancen, ligesom både arbejdsløshed og gælden var tårnhøje. I dag er alle de problemer løst, takket være en stribe økonomiske reformer, der har gjort det muligt for os at leve et bedre liv.

Men vi har fået andre økonomiske problemer. Lige nu truer inflation og recession, samtidig med vi mangler kvalificerede mennesker overalt: I virksomhederne, på plejehjemmene, i børnehaverne og på sygehusene. Paradoksalt nok rammes mange på samme tid af stress og sygdom, så man ikke bare kan bede alle om at arbejde mere.

Især haster det med at finde økonomi og arbejdskraft til at blive fri for selve årsagen til inflationen: Vores afhængighed af gas. Det kan ske ved at forcere den grønne omstilling gennem energibesparelser og mere vedvarende energi og fjernvarme.

Jeg tænker især på reformer, der gør op med, at hver sjette barn forlader skolen uden basale færdigheder og hver femte unge ikke fuldfører en ungdomsuddannelse. Vi SKAL simpelthen have flere med. Læs mere om det her.

Men vi bør også sætte skatten ned på arbejde, fx ved at justere på rentefradraget, ligesom vi bør tilrette de mange forskellige ordninger i den sene ende af livet, herunder seniorjob og efterløn, så det bliver mere attraktivt at blive lidt længere på arbejdsmarkedet, hvis man kan, men samtidig muligt at gå fra, hvis man er nedslidt. 

Jeg tænker også på, at det skal være lettere for både private og offentlige virksomheder at ansætte udenlandsk arbejdskraft for en periode, så vi ikke er nødt til at sende ordrer eller patienter til udlandet, hvilket også vil bidrage positivt til økonomien. 

Endelig mener jeg, der bør sættes massivt ind på, at de mennesker, der rent faktisk allerede arbejder, ofte på deltid, får lyst til at arbejde lidt mere. Her er arbejdsmiljøet afgørende, men også at satse mere på videreuddannelse og omskoling til andre erhverv og på kontante fordele ved at gå på fuldtid.

Kort sagt har vi brug for en økonomi i balance, både i forhold til det grønne, det sociale og det økonomiske