En værdig udlændingepolitik, baseret på sund fornuft

Det må være muligt at mødes på midten om en dansk udlændingepolitik, der på den ene side sikrer os mod ukontrollabel migration – og på den anden side satser helhjertet på integration og en ordentlig behandling af alle mennesker i Danmark. En politik, der går ud på at lave en realistisk og mere solidarisk asylpolitik i EU – uden at satse på dansk enegang med et land som Rwanda.

For styrkelsen af de ydre grænser og kontrollen med illegal migration er kun muligt gennem et samarbejde i EU, der allerede har reduceret antallet med over 95% siden 2015, når der ses bort fra krigen i Ukraine. Derfor bør vi bør vi også herhjemme føre en udlændingepolitik på niveau med andre ligesindede lande i EU, så hverken vi eller de bliver unikt attraktiv for mange asylansøgere

Integrationen herhjemme kan vi sikre ved at stille krav om ligestilling og åndsfrihed i alle miljøer, men også ved at afskaffe de skadelige love, der bryder med princippet om lighed for loven, gør livet surt for rigtigt mange mennesker – ikke mindst børn – og ikke bidrager nævneværdigt til hverken kontrol eller integration: Jeg tænker her på alle de snubletråde, der spændes ud for ægtefæller til danske statsborgere og gør det umuligt at leve i Danmark med sin elskede. Jeg tænker på reglen om, at unge, der er født og opvokset i Danmark og aldrig har begået nogen form for kriminalitet, alligevel ikke tilbydes dansk statsborgerskab, når de fylder 18. Og jeg tænker på den mærkelige omstændighed, at uddannelse ikke tæller med, når man skal gøre sig fortjent til permanent ophold i Danmark, selvom vi aldrig har haft mere brug for veluddannede unge mennesker.

Der er et hensyn til de mennesker, som det her handler om, men der er også et hensyn til de mange virksomheder, der mister betroede medarbejdere på grund af den betændte udlændingedebat i Danmark. I sommeren 2022 besøgte jeg Nordsjællands Metalstøberi, der havde mistet en mangeårig medarbejder fra Jamaica, fordi han blev skilt. Læs mere om den sag her. Det er for tosset! Lad os nu få den sunde fornuft tilbage i dansk udlændingepolitik!