Lad os mødes på Midten om en kontrolleret og værdig migration

Jeg er træt af den danske udlændingepolitik. Træt af, hvor meget den fylder på bekostning af vitale områder som klima og uddannelse, træt af skyttegravskrigene, træt af de symbolske stramninger, der ikke bidrager til at løse problemerne, men blot ødelægger livet for en stor gruppe udsatte mennesker, ikke mindst børn.

Det må være muligt at mødes på Midten om en dansk udlændingepolitik, der på den ene side sikrer en effektiv kontrol med migrationen og antallet af nye danskere – og på den anden side satser helhjertet på integration og en ordentlig behandling af alle mennesker i Danmark.

Kontrollen kan vi først og fremmest sikre gennem EU, der allerede har reduceret antallet med over 95% på to år. Men også ved at sikre en politik for familiesammenføringer, der ligger på niveau med andre toneangivende lande i EU.

Integrationen kan vi sikre ved at stille krav om ligestilling og åndsfrihed i alle miljøer, men samtidig afskaffe de skadelige love, der bryder med princippet om lighed for loven, gør livet surt for rigtigt mange mennesker – ikke mindst børn – og ikke bidrager nævneværdigt til hverken kontrol eller integration. Jeg tænker her især på stoppet for kvoteflygtninge, fattigdomsydelserne, udvisningen af børn fra blandede ægteskaber, smykkeloven og den elendige behandling af børnene på Sjælsmark.