OM MARTIN

Jeg er født i 1966 og opvokset på Krogerup Højskole, gik på Humlebæk Kommuneskole og blev i 1985 samfundssproglig student fra Helsingør Gymnasium. Herefter arbejdede jeg i Bikuben og tog på en længere rejse i Sydamerika for at starte på Roskilde Universitetscenter, hvor jeg var aktiv i studenterpolitik og redaktør på universitetsavisen.

I 1993 færdiggjorde jeg min uddannelse som cand.comm med historie som andet fag.

Siden da har jeg været vidt omkring i både det private erhvervsliv og i civilsamfundet, som du kan læse i mit CV.

I 2001 blev jeg første gang valgt til Folketinget for Radikale Venstre og sad i perioden 2001-2007, hvor jeg bl.a. var klima-, energi-, miljø-, social-, fødevarer-, og trafikordfører.

Fra 2008-11 var jeg medstifter og arbejdende formand for Danmarks grønne tænketank CONCITO. Jeg stoppede mit virke her, da jeg i oktober 2011 fik et opkald fra Margrethe Vestager med tilbuddet om at blive klima-, energi- og bygningsminister. I februar 2014 overtog jeg posten som udenrigsminister, som jeg bestred indtil SR-regeringen faldt i juni 2015.

I 2015 blev jeg igen valgt til Folketinget i Nordsjællands storkreds, nærmere bestemt i Allerød og Rudersdalkredsen, hvor jeg også blev valgt i 2019 med det højeste personlige stemmetal af alle opstillede i Nordsjælland. Udover at være 1. næstformand for den radikale folketingsgruppe er jeg i dag også udenrigsordfører, forsvarsordfører, udenrigsordfører, fiskeri,- og havmiljøordfører og ordfører for Arktis, Grønland og Færøerne. Derudover er jeg formand for Udenrigspolitisk Nævn i Folketinget

Politik fylder meget, men ikke alt i mit liv. Jeg forsøger også at bruge tid på initiativer uden for Christiansborg, både for at holde mine egne øjne åbne for samfundet og for at åbne Borgen for flere tanker. Jeg netop har været medstifter af Det Politiske Akademi, der er et tværpolitisk initiativ, der skal tiltrække flere gode folk til politik – og som jeg pt også er formand for. Ligeledes har jeg brugt tid på at udvikle det internationale plot i den sidste sæson af TV serien Borgen i tæt samarbejde med Adam Price, der er seriens skaber og forfatter.

Jeg bor i Brønshøj med min skønne hustru Astrid, og har med hende døtrene Ida og Marie samt en stor datter Barbara fra mit første ægteskab. Min bedste tid har jeg med dem, mine venner og øvrige familie – især hvis jeg får lov at lave noget god mad til dem og hygge mig med et glas vin.