Om Martin

Jeg er født og opvokset på Krogerup Højskole, gik på Humlebæk Kommuneskole og blev i 1985 samfundssproglig student fra Helsingør Gymnasium. Herefter tog jeg til Roskilde Universitetscenter, hvor jeg var aktiv i studenterpolitik og redaktør på universitetsavisen. I 1993 færdiggjorde jeg min uddannelse som cand.comm med historie som andet fag.

Siden da har jeg været vidt omkring i både det private erhvervsliv og i civilsamfundet. Jeg har bl.a. arbejdet som informationschef i Kommunernes Forsikring, som informationschef og vicegeneralsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke, og som rådgiver hos RelationsPeople. Fra 2008-11 var jeg medstifter og arbejdende formand for den grønne tænketank CONCITO. Jeg stoppede mit arbejde her, da jeg fik et opkald med tilbuddet om at blive klima-, energi- og bygningsminister. I februar 2014 overtog jeg posten som udenrigsminister, som jeg bestred indtil SR-regeringen faldt i juni 2015.

I perioden 2001-2007 sad jeg i Folketinget for Radikale Venstre, hvor jeg bl.a. var klima-, energi-, miljø-, social-, fødevarer-, og trafikordfører.

I 2015 blev jeg igen valgt til Folketinget i Nordsjællands storkreds, nærmere bestemt Rudersdalkredsen, hvor jeg også er opstillet nu. Udover at være næstformand for den radikale folketingsgruppe er jeg i dag også finansordfører, udenrigsordfører, udviklingsordfører, forsvarsordfører, skatteordfører og ordfører for Grønland og Færøerne.

Jeg bor i dag i Brønshøj sammen med min hustru Astrid, og har døtrene Marie (født 2016) og Barbara (født 2002).

Gå til CV
Gå til Billeder